Leirfossvgn 71, 7038 Trondheim +47 72 84 78 40

Fasade og betongrehabilitering

Fasade og betongrehabilitering  

Vi utfører de fleste typer oppdrag innenfor betong og fasaderehabilitering. Kvalifiserte fagfolk kombinert med velegnede pumpe- og sprøyteutstyr gir høy kvalitet og effektivitet. Dette vil igjen føre til kortere byggetid. Vi benytter i tillegg løsninger og produkter som er tilpasset de ulike oppdragene. 

 

Injeksjon  

Injeksjon kan være å foretrekke ved tetting av lekkasjer eller sprekkdannelse i konstruksjoner, bom ved påstøp, reparasjoner under vann og lignende. Vi har ansatte med lang og bred erfaring innen dette fagfeltet. Ved forespørsel vil vi være behjelpelig med utarbeidelse av riktig metode, materialvalg og utførelse. 

 

Forskalingsarbeid  

Forskaling, armering og støp av større konstruksjoner, f.eks. grunnmurer, forstøtningsmurer, parkeringskjellere etc. 

 

Mur/puss/flis  

Vi har dyktige fagfolk innen mur/puss/flis og følger byggebransjens våtromsnorm.